Operatori i Sistemit te Transmetimit

Koordinator për të Drejtën e Informimit në OST sh.a - OST
December 7, 2021 Specialist Specialist

Koordinator për të Drejtën e Informimit në OST sh.a

  • Koordinatori:    Felisja Zagali
  • E-mail:
    • felisja.zagali@ost.al
    • info@ost.al
  • Adresa e institucionit:    Operatori i Sistemit të Transmetimit, Autostrada Tiranë-Durrës Km.9; Njësia Administrative Kashar;
  • Orari i punës:    E hënë – E Premte: 07:30 – 15:30