Operatori i Sistemit te Transmetimit

Events Archive - OST

Archives

Loading Events

Events for June 2021

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Kapaciteti 31.05.2021

31.5. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

31.5.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 01.06.2021

01.6. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje 

1.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

02.6. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

2.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

03.6. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 03.06.2021

3.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

04.6. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 04.06.2021

4.6.2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

05.6. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 05.06.2021

5.6.2021. Rezultate Kapaciteti Rezerve aFRR-

Kapaciteti 06.06.2021

06.6. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

6.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 07.06.2021

07.06.2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

7.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 08.06.2021

08.06. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

8.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

09.06. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 09.06.2021

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

10.06. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 10.06.2021

Rezultatet e Tenderit 14-30 June 2021 orar

11.06. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 11.06.2021

11.6.2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

12.06. 2021 – Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 12.06.2021

12.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 13.06.2021

Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

13.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 14.06.2021

Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

14.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 15.06.2021

Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

15.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 16.06.2021

Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

16.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 17.06.2021

Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

17.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 18.06.2021

Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

18.6.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

Njoftim aFRR Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 19 06 21

19.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 20.06.2021

20.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

20.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 21.06.2021

21.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

21.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

22.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

22.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 23.06.2021

23.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

23.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

24.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 24.06.2021

24.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

25.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 25.06.2021

25.6.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

26.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 26.06.2021

25.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 27.06.2021

27.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

27.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 28.06.2021

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

28.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 29.06.2021

Rezultatet e Tenderit 1-18 July 2021 orar

29.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 30.06.2021

30.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

30.6.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 01.07.2021

01.07. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

1.7.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 02.07.2021

02.07. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

2.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

03.07. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 03.07.2021

3.7.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 04.07.2021

4.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

4.7.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

+ Export Events