Operatori i Sistemit te Transmetimit

Events Archive - OST

Archives

Loading Events

Events for October 2021

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

27.09. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 27.09.2021

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

28.09. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 28.09.2021

Rezultatet e Tenderit 01-07 Tetor 2021 Orar

29.09. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 29.09.2021

29.09.2021 Rezultate Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje-Shtator

30.09. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 30.09.2021

01.10.2021 – Njoftim aFRR+ Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

01.10.2021 Njoftim aFRR+ Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

Kapaciteti 01.10.2021

02.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 02.10.2021

03.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 03.10.2021

04.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 04.10.2021

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

05.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 05.10.2021

Rezultatet e Tenderit 08-17 Tetor 2021 Orar

06.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 06.10.2021

07.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 07.10.2021

08.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

08.10.2021 Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

Kapaciteti 08.10.2021

09.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 09.10.2021

10.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 10.10.2021

11.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 11.10.2021

12.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 12.10.2021

12.10.2021 Njoftim mFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

13.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 13.10.2021

14.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 14.10.2021

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

15.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 15.10.2021

15.10.2021 Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

16.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 16.10.2021

Kapaciteti 17.10.2021

17.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 18.10.2021

Njoftim Rezultati për Procedurat e Prokurimit të Energjisë

18.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

19.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 19.10.2021

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

20.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 20.10.2021

Njoftim Rezultati për Procedurat e Prokurimit të Energjisë

21.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 21.10.2021

22.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 22.10.2021

22.10.2021 Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

23.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 23.10.2021

24.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 24.10.2021

25.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 25.10.2021

Njoftim rezultati për procedurën e prokurimit të energjisë

26.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 26.10.2021

27.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 27.10.2021

28.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

29.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

30.10. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

31
+ Export Events