Operatori i Sistemit te Transmetimit

Events Archive - OST

Archives

Loading Events

Events for July 2021

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Kapaciteti 28.06.2021

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit

28.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 29.06.2021

Rezultatet e Tenderit 1-18 July 2021 orar

29.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 30.06.2021

30.06. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 01.07.2021

01.07. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 02.07.2021

02.07. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

2.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Disponueshmëri

03.07. 2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 03.07.2021

Kapaciteti 04.07.2021

4.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 05.07.2021

5.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapacitet 06.07.2021

6.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 07.07.2021

7.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 08.07.2021

8.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 09 07 21

Rezultate Kapaciteti Rezerve aFRR

9.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 10.07.2021

10.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 11.07.2021

11.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 12.07.2021

12.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje 12.7.2021 – Njof

Kapaciteti 13.07.2021

13.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 14.07.2021

Rezultatet e Tenderit 19-31 July 2021 orar

14.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 15.07.2021

15.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 16.07.2021

16.7.2021. Rezultate Kapaciteti Rezerve aFRR

16.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 17.07.2021

17.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

18.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 18.07.21

19.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti19.07.21

20.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 20.07.21

21.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 21.07.21

22.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 22.07.21

23.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 23.07.21

23.7.2021. Rezultate Kapaciteti Rezerve aFRR

24.7.2021 – Njoftim aFRR- Ankandi i Angazhimit për Shpërndarje

Kapaciteti 24 07 21

25
26
27
28
29
30
31
1
+ Export Events