Operatori i Sistemit te Transmetimit

Fillimi i Testimeve për Fazën Dry Run - OST
November 2, 2020 Specialist Specialist

Fillimi i Testimeve për Fazën Dry Run

Në datën 02 Nëntor 2020, nisin testimet për tregun balancues sipas rregullave të reja (pa efekte financiare).

Testimet do të kryhen të alternuara manualisht dhe nëpërmjet mjedisit test në DAMAS.

Janë të lutur të gjithë pjesëmarrësit tashmë të regjistruar në fazën Dry Run si PPB ose OSHB të jenë aktivë gjatë orarit të testimeve.
Për pyetje dhe sugjerime rreth procesit ju lutem mund t’I dërgoni në adresën e ema-il dryruntshb@ost.al

 

  1. Kërkesa për Ankandin Javor të Angazhimit për Disponueshmëri  
  2. Formular – Kapacitet Rezervë 
  3. Reserve Capacity – Form