Çmimi i imbalancave deri në vitin 2017

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara, Linja Rrazhbull – Spitalle, më 01/06/2018
May 28, 2018
Punësim pranë OST sh.a
June 1, 2018

2017

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Dhjetor 2017 është 95.5 * 132.95 *1.1 = 13,966.3975 Lek/Mwh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Dhjetor 2017 është 1450 Lek/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Nentor 2017 është 85.85 * 133.64 *1.1 = 12,620.2934 Lek/Mwh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Nentor 2017 është 1450 Lek/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Tetor 2017 është 57.70 * 133.42 *1.1 = 8,468.1674 Lek/Mwh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Tetor 2017 është 1450 Lek/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Shtator 2017 është 79.99 * 133.70 *1.1 = 11,764.1293 Lek/Mwh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Shtator 2017 është 1450 Lek/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Gusht 2017 është 79.95 * 133.50 *1.1 = 11,740.6575 Lek/Mwh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Gusht 2017 është 1450 Lek/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Korrik 2017 është 68.89 * 132.98 *1.1 = 10,077.09142 Lek/Mwh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Korrik 2017 është 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Qeshor 2017 është 60.2 * 132.59 *1.1 = 8,780.1098 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Qeshor 2017 është 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Maj 2017 është 46.4 * 134.19 *1.1 = 6,849.0576 Lekë/Mwh. Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Maj 2017 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Prill 2017 është 7448 *1.2 = 8937.6 Lekë/Mwh. Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Prill 2017 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Mars 2017 është 48.8 * 136.13 *1.1 = 7,307.4584 Lekë/Mwh. Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Mars 2017 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Shkurt 2017 është 65.6 * 135.08 *1.1 = 9,747.373 Lekë/Mwh. Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Shkurt 2017 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Janar 2017 është 51.35 x 1.1= 56.485 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Janar 2017 është 1450 Lekë / MWh

2016

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Dhjetor 2016 është 49.48 x 1.1= 54.428 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Dhjetor 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Nëntor 2016 është 8937.6 Lekë / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Nëntor 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Tetor 2016 është 41.93 x 1.1=46.123 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Tetor 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Shtator 2016 është 39.10 x 1.1=43.01 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Shtator 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Gusht 2016 është 45.20 x 1.1=49.72 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Gusht 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Korrik 2016 është 40.80 x 1.1=44.88 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Korrik 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Qershor 2016 është 8937.6 Lekë /MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Qershor 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Maj 2016 është 8937.6 Lekë /MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Maj 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Prill 2016 është 24.94 x 1.1= 27.43 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Prill 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Mars 2016 është 8937.6 Lekë /MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Mars 2016 është 1450 Lekë / MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Shkurt 2016 është 63.70 x 1.1= 70.07 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Shkurt 2016 është 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative për muajin Janar 2016 është 63.70 x 1.1= 70.07 Euro / MWh Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Janar 2016 është 1450 Lekë/MWh

2015

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Dhjetor 2015 eshte 55.62 x 1.1=61.182 Euro/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Dhjetor 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Nentor 2015 eshte 51.90 x 1.1=57.09 Euro/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Nentor 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Tetor 2015 eshte 57.01 x 1.1=62.711 Euro/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Tetor 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Shtator 2015 eshte 9163.2 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Shtator 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Gusht 2015 eshte 9163.2 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Gusht 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Korrik 2015 eshte 38.92×1.1=42.812 Euro/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Korrik 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Qershor 2015 eshte 26.37×1.1=29.007 Euro/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Qershor 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Maj 2015 eshte 9163.2 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Maj 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Prill 2015 eshte 9163.2 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Prill 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Mars 2015 eshte 9163.2 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Mars 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Shkurt 2015 eshte 9163.2 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Shkurt 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Janar 2015 eshte 9163.2 Lekë/MWh Çmimi i imbalancave pozitive per muajin Janar 2015 eshte 1450 Lekë/MWh

2014

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Nentor 2014 eshte 53.427 Euro/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Tetor 2014 eshte 57.255 Euro/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Shtator 2014 eshte 11160 Lekë/MWh

Ø aÇmimi i imbalancave negative per muajin Qershor 2014 eshte 11,160 Lekë/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Maj 2014 eshte 63.03 Euro/MWh

Ø Çmimi i imbalancave negative per muajin Prill 2014 eshte 59.609 Euro/MWh

Ø Çmimi i Imbalancave negative per Muajin Mars 2014 eshte 11,160 Leke/MWH

Ø Çmimi i Imbalancave negative per Muajin Shkurt 2014 eshte 54,89 Eur/MWh

Ø Çmimi i Imbalancave negative per Muajin Janar 2014 eshte 11,160 Leke/MWh

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube