Operatori i Sistemit te Transmetimit

May 2021 - OST

May 2021

View all on this date written articles further down below.

Njoftim per shtyp, per stakim ne gjendje emergjence te Linjes 110kV L110-17/2 Pogradec – Guri Kuq, dhe te Zbarrave 110kV ne N/stacionin Pogradec, nga OST-ja.

OST sh.a. njofton mbi stakimin dhe tokezimin e Linjes L110-18 Korce – Pogradec dhe stakimin dhe tokezimin e Zbarrave 110kV ne N/stacionin Pogradec, ne daten 18/05/2021 nga ora 01:00’ deri ne oren 03:00’, si rrjedhoje do te mbeten pa energji elektrike  N/stacioni Guri Kuq, mbetet dy…