July 21, 2019

Njoftim për remontet e planifikuara sipas planit grafik date 22-26/07/2019

Njoftim për remontet e planifikuara sipas planit grafik date 22-26/07/2019     OST sh.a. njofton mbi stakimin per remonte te planifikuara sipas planit grafik ne datat […]
July 21, 2019

Njoftim për stakim te domosdoshem per zevendesimin e Celesit 110kV ne N/stacionin Fush Kruje, te Linjes 110kV L110 – 44 Fush Kruje – Kruje, ne daten 24/07/2019

Njoftim për stakim te domosdoshem per zevendesimin e Celesit 110kV ne N/stacionin Fush Kruje, te Linjes 110kV L110 – 44 Fush Kruje – Kruje, ne daten […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube