July 16, 2019

Njoftim për remont në zbarat 110 kV ne N/stacionin Cerrik në date 16-19/07/2019

Njoftim për remont në zbarat 110 kV ne N/stacionin Cerrik në date 16-19/07/2019     OST sh.a. njofton mbi stakimin per remont te planifikuar te zbarave […]
July 16, 2019

Njoftim për stakim te detyruar në linjen 110 kV Kashar – Lac 1 në date 16/07/2019

Njoftim për stakim te detyruar në linjen 110 kV Kashar – Lac 1 në date 16/07/2019     OST sh.a. njofton mbi stakimin e detyruar ne […]
July 16, 2019

Mbi remontin në linjen 110 kV Korce- Erseke – Hec Langarice në date 18-19/07/2019

Mbi remontin në linjen 110 kV Korce- Erseke – Hec Langarice  në date 18-19/07/2019   OST sh.a. njofton mbi stakimin e linjes 110kV L110-32 Korce – […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube