July 27, 2019

Njoftim mbi stakimin e linjes 110 kV Peshkopi – Hec Lapaj me date 29-30/07/2019

Njoftim mbi stakimin e linjes 110 kV Peshkopi – Hec Lapaj me date 29-30/07/2019     OST sh.a. njofton mbi stakimin e linjes 110kV Peshkopi – […]
July 25, 2019

Njoftim për stakim te detyruar te Traktit 110kV te TR2 te Fuqise 110/35/10kV ne Nstacionin Korce

Njoftim për stakim te detyruar te Traktit 110kV te TR2 te Fuqise 110/35/10kV ne Nstacionin Korce     OST sh.a. njofton mbi stakimin e detyruar te […]
July 23, 2019

Njoftim mbi stakimin per shtrimin e fibres optike te Linjes 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan ne datat 24-25/07/2019

Njoftim mbi stakimin per shtrimin e fibres optike te Linjes 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan ne datat 24-25/07/2019     OST sh.a. njofton mbi stakimin ne […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube