June 25, 2019

Ftesë për Ofertë-Projekti “Rimëkëmbja e Energjisë” Komponenti 3.

Ftesë për Ofertë-Projekti “Rimëkëmbja e Energjisë” Komponenti 3   Në vijim të procedurave të Tenderit të Hapur Ndërkombëtar të paketës së prokurimit Nr.: PRP-S&I-ICB-10 me objekt […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube