June 13, 2019

Për stakim në kuadrin e shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F7 në N/Stacionin Ibë, në datat 18 – 20 Qershor 2019 nga ora 08:00 deri në orën 17:00

Për stakim në kuadrin e shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F7 në […]
June 13, 2019

Për stakim paisjesh, Autotransformatori në N/Stacionin Koplik 220kV (Bogiq), në datë 18 Qershor 2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00

Për stakim paisjesh, Autotransformatori  në N/Stacionin Koplik 220kV (Bogiq), në datë 18 Qershor 2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00       OST sh.a. […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube