June 9, 2019

Për stakim të domosdoshëm të Zbarrave 110kV të Seksionit të II-të në N/Stacionin Jagodinë, në datën  10 Qershor 2019 nga ora 09:00 deri në orën 17:00

Për stakim të domosdoshëm të Zbarrave 110kV të Seksionit të II-të në N/Stacionin Jagodinë, në datën  10 Qershor 2019 nga ora 09:00 deri në orën 17:00   OST […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube