May 23, 2019

Për stakimin në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F7 në N/Stacionin Ibë, në datat 24-25 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

Për stakimin në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F7 në […]
May 23, 2019

Për stakimin e Linjës 110kV Kuçovë – Kajan, për zëvendësimin e izolatorëve të dëmtuar të kësaj linje, në datën 24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakimin e Linjës 110kV Kuçovë – Kajan, për zëvendësimin e izolatorëve të dëmtuar të kësaj linje, në datën 24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën […]
May 22, 2019

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 dhe 6kV të N/Stacioneve Rrogozhinë dhe Kavajë, në datat 22-24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 dhe 6kV të N/Stacioneve Rrogozhinë dhe Kavajë, në datat  22-24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube