May 3, 2019

Për remont të planifikuar të Zbarrave 35kV në N/Stacionin Babicë,në datë  03/05/2019

Për remont të planifikuar të Zbarrave 35kV në N/Stacionin Babicë,në datë  03/05/2019   OST sh.a. njofton se në datat 03 Maj, në intervalin kohor 05:00-05:05 do […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube