April 15, 2019

Për remont të planifikuar të Autotransformatorëve 1 dhe 2 në N/Stacionin Sharrë, në datën 16/04/2019

Për remont të planifikuar të Autotransformatorëve 1 dhe 2 në N/Stacionin Sharrë, në datën 16/04/2019   OST sh.a. njofton se në datën 16 Prill në intervalin […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube