April 9, 2019

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 kV të N/Stacionit Bunec, në datë 12/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 kV të N/Stacionit Bunec, në datë  12/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 […]
April 9, 2019

Për punime të domosdoshme në Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë, me stakim për masë sigurie të Linjave 10kV të Fidrave në N/Stacionin Lezhë e Rrile, në datat 09 – 10/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për punime të domosdoshme në Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë, me stakim për masë sigurie të Linjave 10kV të Fidrave  në N/Stacionin Lezhë e Rrile, […]
April 9, 2019

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 6 kV të N/Stacioneve Tec Kombinat dhe Karbit, në datat 09 – 11/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes,në Fidrat 6 kV të N/Stacioneve Tec Kombinat dhe Karbit,në datat  09 – 11/04/2019 nga ora 08:00 deri […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube