April 5, 2019

Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30 OST sh.a. njofton se në datë 5 […]
April 5, 2019

Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30   OST sh.a. njofton se në datë […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube