April 4, 2019

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10kV të N/Stacionit Delvinë, në datën 09/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10kV të N/Stacionit Delvinë, në datën 09/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00   OST sh.a. […]
April 4, 2019

Për punime të domosdoshme për riparimin e Thikës 110 kV të Linjës Kavajë – Plasmas në N/Stacionin Kavajë, në datën 05/04/2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00

Për punime të domosdoshme për riparimin e Thikës 110 kV të Linjës Kavajë – Plasmas në N/Stacionin Kavajë, në datën 05/04/2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00 […]
Albanian
Facebook
Instagram
YouTube