Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10kV të N/Stacionit Delvinë, në datën 09/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për punime të domosdoshme për riparimin e Thikës 110 kV të Linjës Kavajë – Plasmas në N/Stacionin Kavajë, në datën 05/04/2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00
April 4, 2019
Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30
April 5, 2019

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10kV të N/Stacionit Delvinë, në datën 09/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

 

OST sh.a. njofton se në datë 09 Prill në intervalin kohor 08:00-16:00  do të stakohen Zbarrat 10kV në N/Stacionin Delvinë, si rrjedhojë mbeten pa energji elektrike N/Stacioni Delvinë si dhe disa zona:

në Rrethin Sarandë: Bashkine Delvine, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, Fush Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh, Lefterhor, Kakodhiq, Varfaj.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube