Rikonstruksioni i Nenstacionit 110kv Kajan, Belsh
Afro 1 milion euro investim në nënstacionin e Librazhdit
Puna ne kushte te Veshtira
Koman
Brigada e mirëmbajtjes së linjave të NjOB
Respekt dhe mirënjohje për secilin prej tyre
Ngritje e shtyllave të rrëzuara
Brigada e linjave të NjOB gjatë remontit në linjën 110-23 Rubik-Reps
Riparimi i Përcjellësit në Kampatën 201, 202 faza C të linjës 400kV
Performaca e OST