front-page
njoftime

Njoftime

Për nxjerrje në remont kapital të pjeseshëm të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Gjirokastra 1 dhe të zbritesave të Linjës 110kV Gjirokastra 1 – Gjirokastra 2 dhe të Linjës 110kV Bistricë – Gjirokastër 1, në datën 21 Nëntor 2019

OST sh.a. njofton se në datën 21 Nëntor nga ora 09:00 deri në orën 14:00 do të stakohen Zbarrat 110kV në N/Stacionin Gjirokastra 1 dhe stakime të Linjave 110kV Bistricë – Gjirokastra 1 dhe Gjirokastra 2 – Gjirokastra 1, si rrjedhojë:

Projekte

Njoftim për Shtyp për remonte të prapambetura për eleminim të problematikave të Linjave 110kV, në datat 22 -23 Nëntor

OST sh.a. njofton se në datën 22 Nëntor nga ora 09:00 deri në orën 15:00 do të stakohet Linja 110kV Farkë – Ibë, si rrjedhojë N/Stacionet Farkë dhe Ibë si edhe disa zona në rrethin Tiranë do të mbetet pa energji elektrike në datat 22 dhe 23 Nëntor nga ora 05:00 deri në orën 05:05. Zonat në rrethin Tiranë janë:

Publikime

transmissions
four-data-modul
3355

Km linja transmetimi

15

Nënstacione elektrike

6

Linja interkonjeksioni

9850

MWh energji e transmetuar

media-galeri

Media Galeri

useful-links

Lidhje të rëndësishme

footer
  • Aplikime
  • Legjislacioni
  • Të rëndësishme
  • Kontakti