February 7, 2020 Fabiano Shehu

Programi i Transparences

Koordinatore për Të Drejtën e Informimit:

Znj. Brunilda Veizi

tel: +35542225581

e-mail: b.veizi@ost.al