Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për periudhën 08- 31 Janar 2020. - OST
December 31, 2019 webdev

Njoftim Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit për periudhën 08- 31 Janar 2020.

Në datë 31/12/2019, do të zhvillohet   procedura për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit për periudhën 08- 31 Janar 2020 profili Band , konform Vendimit te ERE nr. 103, date 23.06.2016.

 

Bashkelidhur gjeni informacionin mbi sasinë dhe periudhen e livrimit.

Theksojme se:

 

08- 31 Janar 2020 –  Profili Band

  1. Se nuk mund të ketë oferta për një periudhë më të vogël se periudha prej 08- 31 Janar 2020. Çdo ofertë e cila nuk është e plotë, do të skualifikohet.

 

  1. Nisur nga fakti që OST po zhvillon një tender me profilin Band edhe oferta duhet të jetë në Band pra të ketë çmim të njëjtë për të gjithë periudhën e prokurimit në të kundert oferta do të skualifikohet.

 

Kerkesa per energji_humbje 08-31 Jan 2020 ( Band) sq

Për cdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni.

Ju faleminderit!

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 Announcement for the Purchase Procedure to cover Network Losses in the Transmission System Operator for the period 01 – 31 January 2020.

 

Dear all,

 

On 31/12/2019, OST sh.a, will hold  procurement procedures for the purchase of electricity to cover losses in the transmission network for the period of 01 – 31 January 2020 Profile Band , in accordance with ERE Decision no. 103, date 23.06.2016.

 

We inform you that for the procedure:

 

01 – 31 January 2020 – Profile Band:

 

  1. The bid must include the whole procurement period from 01 – 31 January 2020.

 

  1. As OST sh.a. Demand is a Band profile, please notice that the offer must be also in Band Profile, otherwise the bid will be disqualified.

 

 

Please find attached the amount and the time period. For any further question, please contact us again.

Request for energy for covering of network losses of OST, 08-31 Jan 2020 ( Band)

Thank you!