December 14, 2019 webdev

Njoftim për stakimin të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Kajan, në kuadër të rikonstruksionit të anës 110kV të N/Stacionit Kajan, në datën 02 Dhjetor 2019

OST sh.a. njofton se në datën 02 Nëntor nga ora 07:00 deri në orën 16:00 do të stakohen Linja 110kV Cërrik – Kajan, Linja 110kV Kuçovë – Kajan dhe Zbarrat 110kV në N/Stacionin Kajan, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike N/stacioni Kajan, si edhe disa zona:

në Rrethin Elbasan: Ish Kom. Grekan, fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji Pishem Kajan, Ish Komuna Kajan, fshatrat: Gjolene, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinez, Dushk, Fierze, Burgu Kosove, Cerrage, Cestie.