December 14, 2019 webdev

Ndertimi i Linjës së Interkoneksionit 400 Kv Tirana 2 – Kosova B

Financimi i projektit bëhet nga Qeveria Gjermane nëpërmjet Bankës KfW .

Linja 400 kV do të ketë një gjatësi prej 242 km (162.5 km linjë e re dhe 80.5 km plotësim i qarkut të dytë në pjesën e parë të linjës së përfunduar Tiranë ë Podgoricë), 155.5 km në territorin e Shqiperisë. Projekti ka hyrë në fazën e impementimit dhe pritet të jetë në operim të plotë brenda vitit 2016.